Dagens bilskilt ble innført for ca. 50 år siden. Formatet på bokstaver og tall har forandret seg med årene, det samme har bokstavtypen og ikke minst innføringen av personlige bilskilt som kan settes på. Selv om teknologi for gjenkjenning av bilskilt begynner å bli vanlig, er skiltene fortsatt av metall. Dette er det nå i ferd med å skje en endring på.

I USA har man startet med dette allerede. Der gjør man det stat for stat, og i første omgang gjelder dette California og Arizona. Snart er det Michigan sin tur. Dette gir muligheter for å lage varsler dersom en ekstraordinær situasjon skulle skje. Beskjeder kan da vises på bilskiltet uten at bilføreren har innvirkning på dette. Typisk kan dette være såkalte Amber Alerts, en beskjed til andre om at det er en fare for bortføring av barn. En annen variant er rett og slett en beskjed om at bilen er stjålet. Begge beskjedene vil alarmere andre bilførere, politi og andre, og vil derfor gjøre det mindre attraktivt å stjele en bil, for eksempel. I USA har de også noe de kaller Silver Alert, som er myntet på at for eksempel eldre personer som er savnet finnes enklere. Digitale bilskilt er altså ment å gjøre samfunnet tryggere.

I tillegg til dette vil du også kunne varsle bakenforkjørende om at veien er glatt, at det kan bli kø og en del slike ting. Datasikkerhet og personvern er naturlig nok elementer som enn så lenge stopper disse skiltene.

Selvsagt vil eieren kunne tilpasse designet akkurat som eieren vil, for eksempel ved å ha logoen til favoritt-bilmerket eller fotballklubben som et tilleggselement.

De digitale skiltene vil i utgangspunktet fungere omtrent som de gamle bilskiltene. De vil være like store og sitte fysisk på bilen, men de er i utgangspunktet små skjermer, som en iPad. De vil få en del tilleggsfunksjoner ved hjelp av trådløs LTE-teknologi, som gjør at du kan forandre deler av skiltet og gjøre det personlig med ditt eget design.

De digitale skiltene vil være koblet opp i bilen, og vil naturlig nok øke prisen på en bil. Neste generasjon bilskilt vil sannsynligvis være innebygde varianter som ligner på en skjerm.

Digitaliseringen er med andre ord også kommet til bilskiltet ditt!