For de fleste av oss vet vi at det å eie bil er et tapsprosjekt i den forstand at verdien synker med tiden. De første årene faller verdien fort, mens fallet avtar etter hvert.

Det å vite hvor mye en bil er verdt på et gitt tidspunkt er ikke nødvendigvis lett å vite.

Du kan selvsagt søke på Finn.no og finne biler som ligner mest mulig på din bil, men du vil mange ganger slite med å finne helt like tilfeller, kanskje er den eldre men kjørt like langt, kanskje er den kjørt like langt men er mye yngre. Og kanskje er den til salgs i en storby mens du bor litt mindre urbant til.

Hva påvirker verdien?

For det første påvirker selvsagt egenskaper knyttet til selve bilen. Dernest alder og kjørte kilometer, selvsagt. Men utover det er det markedsforhold som også påvirker hvorfor en bil kan koste mer enn en annen identisk bil.

Prisen vil også påvirkes av om du selger til en privatperson eller til en forhandler. En forhandler kan være en ren brukthandler, eller det kan være en forhandler som tar din bil i innbytte i forbindelse med at du kjøper en ny bil samme sted.

Normalt vil det lønne seg å selge bilen selv privat, rent pengemessig. I det ligger at det kan ta lenger tid, du må både ta bilder, betale for annonser og vise fram bilen din. Like viktig er at du må gjennom selve kjøpsprosessen med kontrakt og betaling. Fordi du gjør alt dette selv, sparer du en del penger.

Hvor du selger bilen betyr mye

Det andre er hvor du selger bilen. Normalt er det flest kjøpere og selgere i de store byene. Har du en kurant bil som ikke stikker seg ut på noen negativ måte, vil det være flere kjøpere og også flere selgere i en storby. Prisene kan derfor være noe lavere.

Samtidig er det sånn at det ofte er lenger ut av Oslo enn inn til Oslo i den betydning at folk utenfor storbyen er mer vant med å reise til byen og derfor er mer tilbøyelig til å ville reise for å se på en bil de kanskje skal kjøpe.

Til slutt er det noen spesielle forhold som kan påvirke. Siden dieselbiler avgiftsbelastes heftigere i for eksempel Oslo, vil det sannsynligvis lønne seg for en selger av en dieselbil å selge den utenfor Oslo. Da er det lurt å enten alliere seg med bekjente eller gjøre det direkte til en forhandler. Få i Oslo vil kjøpe seg en dieselbil, mens det i distriktene er helt annerledes. Der er det ofte mindre praktisk med elbiler med begrenset rekkevidde og mindre bekymring for stabile dieselbiler.

Liknende resonnementer kan gjelde for dyre biler, der man bør selge i det markedet der det er flest med betalingsevne.

Alt i alt bør man se hvor kjøperne er før man bestemmer seg for hvor man vil selge en bil.

Hvordan finne ut hva en bil er verdt?

De fleste forhandlere har god oversikt over hva de er villige til å betale for en bruktbil. På Regnr.no kan du enkelt få estimater både hva en privatperson og en forhandler kan være villige til å betale for bilen din. Estimatene er selvsagt aldri helt presise, og mest av alt er det markedsforholdene akkurat nå som kan avvike. La derfor estimatet være akkurat det, en kvalifisert gjetning. Og la deg motivere og se om du klarer selge for mer enn hva Regnr.no tipper prisen er.