Ordningen med personlige bilskilt på person-, lastebil og buss, ble innført i juni 2017. Siden den gang har ca. 10.000 kjøretøy fått seg et personlig preg.

Det koster 9.000 kroner å få et personlig skilt på bilen. Overskuddet fra ordningen går til trafikksikkerhetsarbeid.

Slik det fungerer er at du selvsagt beholder ditt vanlige bilskilt, men kan da velge et nytt et med din tekst. Når du selger bilen videre er det med det opprinnelige skiltet på, så du skal slippe å kjøpe en bil med uønsket bilskilt.

Dagens ordning for personlige kjennemerker har kun vært i ordinær størrelse, altså 52x11 centimeter. Fra 14. juni 2021 kan du også velge størrelsen selv. Nå kommer også disse størrelsene:

  • "Stort-høyt" (34 cm x 21 centimeter)
  • "Lite-smalt" (30 cm x 8,5 centimeter)
  • "Lite-høyt" (22 cm x 15 centimeter)
  • Amerikanske skilt (30 cm x 15 centimeter)
  • Skilt til tilhenger (47 cm x 11 centimeter).

Søknad om personlig bilskilt skjer for øvrig via hjemmesiden til Statens vegvesen. Her finner du all informasjon om ordningen, og du får umiddelbart svar på om ønsket bokstav- og tallkombinasjon er ledig. Saksbehandlingen tar tre-fire uker. Får du søknaden innvilget, har du 30 dager på deg til å betale. Det viser seg at så mange som halvparten av dem som søker og får innvilget et personlig bilskilt aldri betaler, med det resultat at det personlige kjennetegnet blir tilgjengelig for andre etter denne 30-dagers fristen