Så lenge du har bestemt deg for å kjøpe deg bil, så må du ha finansiering. De fleste har ikke store pengesummer på konto, og da må du finansiere det på en eller annen måte. Men før bilen står i garasjen, er det en rekke avgjørelser du må ta før bilen kan bli din.

1. Hvor mye får du låne?

Det er ikke sånn at alle kan kjøpe seg en dyr Porsche eller en annen luksusbil. Uansett hvordan du låner penger, vil långiver være opptatt av om du kan betjene lånet dit etter at du har betalt alle andre utgifter du har hver måned. Da sjekker de typisk hva du tjener og gjør sine beregninger. Før du får et lån vil de mest sannsynlig be om lønnsslipper samt siste skattemelding, hvis de ikke ber om tillatelse til å innhente det digitalt gjennom offentlige registre. Da vil de få en oversikt over annen gjeld samt hvor god økonomi du har, og om du har mulighet til å øke total lånebelastning.

2. Hvilken type lån bør du velge?

Mange velger i ung alder et billån med pant i bilen. Dette er en vanlig type lån, men ligger som regel høyere i rente enn et boliglån. Renten er høyere fordi sikkerheten er dårligere. Verdien på en bil synker som sagt raskt, og det er alltid et spørsmål hvor mye man får solgt bilen for. Større usikkerhet for banken betyr høyere rente å betale.

Grunnen til at unge ofte velger dette lånet er enten at de ikke har egen bolig (og boliglån) eller fordi det er så kort tid siden de kjøpte egen bolig, at det er ikke mulig å øke boliglånet nok innenfor den sikkerhetsmargin banken ønsker.

Et boliglån er trygt for mange, spesielt om man har et rammelån på boligen. Dette betyr at man kan låne opp til en grense på egen bolig, men at boliglånet ofte ligger betydelig under dette. Rammelån er populære fordi de betyr at du kan ledige midler dersom du skal pusse opp bad eller kjøkken, eller bygge på huset litt. Mange velger også å bruke dette på bil. Da slipper du den formelle prosessen rundt billånet. Fordelen er også at renten er vesentlig lavere enn ved et billån siden sikkerheten er din egen bolig, som oppleves som det sikreste en bank kan ta pant i.

Et forbrukslån er ikke alternativ til å kjøpe bil for, selv om noen bruker forbrukslån for å finansiere sin egenandel på selve billånet. Dette er ikke å anbefale, med mindre man har god kontroll på egen økonomi og vet at man får tilgang på midler om kort tid. Når man tar med renter og gebyrer, så er selv de snilleste forbrukslånene svært dyre.

3. Innskudd

Dersom du tar opp et lån med pant i bilen, vil du bli nødt til å stille med egenkapital, dvs. Du må betale noe fra egen lomme. Ofte kan du velge et beløp selv, men du vil bli møtt med et minimumskrav. Dette er måten du styrer ditt månedlige nedbetalingsbeløp, jo mer på forskudd, jo lavere lån og lavere månedsbeløp. Dersom du låner med pant i bil, vil ofte et minimum være på 30% av kjøpesummen, noe som gjør kravet til egenkapital vesentlig.

4. Nedbetalingstid

Låner du 400.000 for å kjøpe en bil, vil din daglige økonomi selvsagt påvirkes av om dette skal betales tilbake på 5, 10 eller 25 år.

Dersom du låner med pant i bilen, vil nedbetalingstiden være på maksimalt 10 år. Som regel er det kortere, noen ganger så kort tid som 3-5 år. Dette handler om risiko og at verdien på biler faller vesentlig med tiden. Derfor ønsker långiver å sørge for at restlån til enhver tid er lavere enn hva man får solgt bilen for. Med egenandel og kort nedbetaling, tar långiver lavere risiko. Du vil nok oppleve at nyere biler kan oppnå lenger nedbetalingstid for å stimulere til nybilsalg.

Dersom du finansierer bilkjøpet ved å øke boliglånet, så betaler du i prinsippet ned bilen over gjenstående levetid på lånet. Ulempen er jo at du da betaler på en bil over 20-30 år kanskje, mens du bytter bil hvert 5. år. Over tid vil du derfor i praksis betale for mange biler som du allerede har solgt. Dersom inntekten og boligverdien er stigende over tid vil dette neppe være et problem, men i motsatt fall må man være varsom med å øke lånet med kjøp av bil, båt eller hytter.

5. Rentesats og gebyrer

Rentesatsen på et lån varierer alltid med sikkerheten som tilbys. Derfor er det sånn at om man låner med sikkerhet i bolig, så er lånerenten lav.

Dersom du låner med pant i bil, så er bildet helt annerledes. Dersom du kjøper ny bil hos en anerkjent forhandler, er det vanlig å tilby gunstig finansiering. Da kan renten ligge bare litt høyere enn boliglånsrente. Dette er mulig fordi forhandleren og långiver står i forbindelse med hverandre og deler marginen ved bilsalget slik at renten kan være lavere.

Dersom du låner i en vanlig bank, vil du oppleve at renten er betydelig høyere enn et boliglån. Per oktober 2021 kan du risikere lånerenter på opp mot 10%. Vanligst er nok renter på rundt 5%. Alt avhenger av hva slags sikkerhet som tilbys banken.

I tillegg bør du være oppmerksom på månedlige gebyrer, som gjør at lånets effektive renter øker. Det er mange finansinstitusjoner som har gebyrer både ved lånets begynnelse, månedsgebyrer og lignende som gjør prisen på lånet vesentlig dyrere enn den renten som reklameres med.

Hvem tilbyr lån?

Her er det en rekke aktører som tilbyr lån, alt fra tradisjonelle banker til spesialiserte banker som tilbyr enkelte spesifikke typer lån. Det er også vanlig at enkelte bilmerker har sine egne banker som tilbyr gunstig rente for at du skal kjøpe ny bil. Til slutt er det banker som tilbyr usikrede lån, men der renten er vesentlig høyere.

Kort oppsummert, vil du komme gunstigst ut om du kan øke boliglånet ditt. Dersom du ikke kan eller vil det, er de nest beste å ta opp lån med pant i bilen. Da er renten høyere, nedbetalingstiden kortere og du må stille med egenkapital.